Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Enhet for Samfunnsmedisin

Om oss og vår virksomhet

Enhet for Samfunnsmedisin er bemannet med;

Leder, Medisinskfaglig ansvarlig lege og Rådgiver - miljørettet helsevern.

Tlf: 478 90 090

Epost: felles.samfunnsmedisin.iomk@gmail.com

 

Badevannskvalitet

Helsehuset ved Faggruppe Samfunnsmedisin fører tilsyn med 21 badeplasser i Indre Østfold. Det gjennomføres tre planlagte omganger med tilsyn i løpet av badesesongen (juni, juli, august). I tillegg gjennomføres befaringer etter mottatt melding om uregelmessigheter ved badeplassene.

Vannprøvene analyseres for TKB (termotolerante koliforme bakterier, deriblant E. coli). TKB indikerer innhold av tarmbakterier i vannet, og dermed graden av nylig forurensning fra dyr eller mennesker. I tillegg noteres skjønnsmessig sikt i vannet, hygiene på stranda, samt målt vann- og lufttemperatur. Det blir holdt spesielt øye med blågrønnalger (Cyanobakterier). http://www.fhi.no/dokumenter/88B7756231.pdf  

For bedømmelse av vannkvalitet benyttes «Vannkvalitetsnormer for friluftsbad» (Folkehelseinstituttet, 1994). Dette gir en strengere bedømmelse enn ved bruk av EUs badevannsdirektiv der man betegner badevannet som ”utmerket” ved TKB-verdier helt opp til 500 per 100 ml vann.

 

August 2016

Prøvene viser at vannkvaliteten er GOD ved alle undersøkte badeplasser. Blågrønnalger ble observert i små mengder i strandkanten ved Lundebyvannet, men det var ikke synlig forekomst i vannmassene. Videre analyse av blågrønnalgene er ikke utført. Informasjons- og advarselsplakater er hengt opp.

Kom.

Navn

TKB

Temp

Ask

Solbergfoss

<1

17,0

Eid

Lundebyvannet

3

20,5

Røm

Sandviksand

<1

18,5

Røm

Kirkesand

1

20,0

Mar

Rørvik camping

<1

21,0

Mar

Tangen

14

17,5

Mar

Lihammern

2

21,0

Mar

Husborn friluftsområde

1

18,0

Mar

Østre Otteid

<1

21,0

Mar

Ytterbøl

<1

19,5

Mar

Tjuvholmen

1

18,0

Mar

Aaseby camping

<1

20,0

Mar

Joval camping

2

20,0

Mar

Rakkestadvika camping

2

20,5

Ski

Bergsjøtjern

3

19,0

Ski

Glennetangen

59

17,5

Spy

Hallerud

<1

19,0

Spy

Granodden

<1

19,0

Trø

Sandstangen

2

18,5

Trø

Gravstjern

1

20,0

Trø

Stikletjern

1

21,0

 

Juli 2016

Prøvene viser at vannkvaliteten er GOD ved alle undersøkte badeplasser i Indre Østfold. Blågrønnalger ble ikke observert.

Ask

Solbergfoss

4

15,0

Eid

Lundebyvannet

15

18,5

Røm

Sandviksand

2

15,5

Røm

Kirkesand

4

16,0

Mar

Rørvik camping

2

16,0

Mar

Tangen

5

15,0

Mar

Lihammern

8

19,0

Mar

Husborn friluftsområde

<1

17,0

Mar

Østre Otteid

2

16,0

Mar

Ytterbøl

<1

18,0

Mar

Tjuvholmen

<1

17,0

Mar

Aaseby camping

1

16,0

Mar

Joval camping

1

16,5

Mar

Rakkestadvika camping

1

16,5

Ski

Bergsjøtjern

15

19,0

Ski

Glennetangen

22

17,0

Spy

Hallerud

2

17,5

Spy

Granodden

1

18,0

Trø

Sandstangen

11

15,5

Trø

Gravstjern

11

18,0

Trø

Stiklatjern

2

20,5

 

Juni 2016

Prøvene viser at vannkvaliteten er GOD ved alle undersøkte badeplasser i Indre Østfold. Blågrønnalger ble ikke observert.

Kom.

Navn

TKB

Temp

Ask

Solbergfoss

<1

13,0

Eid

Lundebyvannet

3

18,5

Røm

Sandviksand

<1

15,5

Røm

Kirkesand

1

14,0

Mar

Rørvik camping

<1

15,0

Mar

Tangen

2

15,0

Mar

Lihammern

10

19,0

Mar

Husborn friluftsområde

<1

16,0

Mar

Østre Otteid

<1

16,0

Mar

Ytterbøl

<1

18,0

Mar

Tjuvholmen

<1

15,0

Mar

Aaseby camping

1

15,0

Mar

Joval camping

1

15,0

Mar

Rakkestadvika camping

<1

15,0

Ski

Bergsjøtjern

<1

18,0

Ski

Glennetangen

8

16,0

Spy

Hallerud

<1

17,5

Spy

Granodden

2

18,0

Trø

Sandstangen

3

14,0

Trø

Gravstjern

<1

18,0

Trø

Stikletjern

2

20,0

 

KATEGORIER:

GOD: under 100 TKB/100 ml
MINDRE GOD: 100-1000 TKB/100 ml
IKKE AKSEPTABEL: > 1000 TKB/100 ml