Administrasjon

Daglig leder: Kristian Devold
Epost: kristian.devold@iomk.no

Administrasjonskonsulent: Lise Bjørklund Byhrø
Epost: lise.bjorklund.byhro@iomk.no

 

Legevakten

Legevakt: 116 117
Epost: post.legevakt@iomk.no (for tilbakemeldinger, beskjeder osv - ikke for bestilling av konsultasjon, resepter, råd el.l)

Avdelingsleder: Cecilie Louise Danielsen Bjerkeli: cecilie.louise.danielsen.bjerkeli@iomk.no

Teamleder: Irene Skavås: irene.skavas@iomk.no

Døgnenheten

For pårørende: 40404268
For helsepersonell: 48994000

Avdelingsleder: Cecilie Louise Danielsen Bjerkeli: cecilie.louise.danielsen.bjerkeli@iomk.no

Teamleder: Linda Øverland: linda.overland@iomk.no

Faggruppe Samfunnsmedisin

Samfunnsmedisin: 478 90 090
E-post: felles.samfunnsmedisin.iomk@gmail.com

Enhetsleder: Heidi Novak

 

Prosjekt: Innovativ rehabilitering Indre Østfold

Prosjektleder: Kari Anne Dehli: kari.anne.dehli@iomk.no

Teamleder Tverrfaglig vurderingsteam (TVT): Carina Kolnes: carina.kolnes@iomk.no

 

Postadresse:

Helsehuset Indre Østfold - IØMK IKS

Eventyrveien 2
1807 Askim
 

Fakturaadresse:

Helsehuset - IØMK IKS

c/o Fakturamottak

Postboks 5075 Vika

8608 MO I RANA

Mailadr:   5075@invoicecenter.net