Helsehuset - Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS, ble opprettet i 2012. Helsehuset IKS eies av følgende syv kommuner, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad. Helsehuset IKS er lokalisert ved tidligere Askim sykehus.

 

Informasjonsvideoer fra Prosjekt Innovativ rehabilitering Indre Østfold

mandag 12.06.2017

I forbindelse med at Prosjekt Innovativ rehabilitering har utarbeidet rapporter, som er sendt på høring til kommunene, er det også laget informasjonsvideoer om aktuelle temaer.

Høring – Interkommunale rehabiliteringstiltak i Indre Østfold

mandag 12.06.2017

Prosjekt Innovativ rehabilitering har i løpet av våren utarbeidet to prosjektrapporter som anbefaler senger for intensiv rehabilitering og tverrfaglig vurderingsteam som interkommunale rehabiliteringstiltak, for å styrke kommunal rehabilitering. Dokumentene er sendt eierkommunene på høring.

Helsehuset – Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS, Enhet for samfunnsmedisin - Adresse Eventyrveien 2, 1807 Askim
Tlf: Legevakt: 116 117
Døgnenheten:
Pårørende: 404 04 268
Helsepersonell: 489 94 000
Fagstab: 478 90 090 Org.nr: 979 351 909    Redaktør Heidi Novák.
Siten er en del av Smaalensveven samarbeidet.