Helsehuset - Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS, ble opprettet i 2012. Helsehuset IKS eies av følgende syv kommuner, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad. Helsehuset IKS er lokalisert ved tidligere Askim sykehus.

 

Innovativ rehabilitering i Indre Østfold

onsdag 29.06.2016

Tidlig i 2016 fikk Helsehuset IKS gode nyheter. Det var blitt innvilget et tilskudd på 5 millioner kroner fra Helsedirektoratet til et rehabiliteringsprosjekt. Dette var starten på prosjektet «Innovativ Rehabilitering i Indre Østfold».

Helsehuset - Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS

onsdag 07.08.2013

Helsehuset - Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS er et interkommunalt selskap som ble opprettet i 2012. Helsehuset IKS eies av følgende syv kommuner; Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad.

Helsehuset – Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS, Enhet for samfunnsmedisin - Adresse Eventyrveien 2, 1807 Askim
Tlf: Legevakt: 116 117
Døgnenheten:
Pårørende: 404 04 268
Helsepersonell: 489 94 000
Fagstab: 478 90 090 Org.nr: 979 351 909    Redaktør Heidi Novák.
Siten er en del av Smaalensveven samarbeidet.